Цената на бензина в Русия


http://www.benzin-price.ru - Сайтът предлага информация за цената на бензина в Русия и актуални цени на всички видове горива в Русия, както и списък на голям брой бензиностанции с карти и детайли за тях.