Цени на бензина във Франция
ZaGaz.com - Подробна карта на бензиностанциите във Франция и цени на предлаганите горива - безоловен бензин, дизел, газ. Над 13000 бензиностанции.

Carbeo.com - Подробна карта на бензиностанциите във Франция на същия принцип както zagaz.com Тук можете да намерите и седмична статистика на цените на различните предлагани горива - безоловен бензин, дизел, газ.