Цените на бензина в страните членки Е.С.
Европейският енергиен портал е независима организация, която предоставя информация за цените на бензина във всички страни членки на Европейския съюз. Данните се обновяват ежедневно. Цените на бензина са представени в евро, в местните валути и с/без ДДС.

Можете да проверите цените на:

Безоловен бензин 95
Дизелово гориво
Пропан-бутан
Природен газ
Електричество

На ваше разположение е и таблица с разбитата цена на бензина - данъци, FOB, и т.н.т.

Много полезна страница! Информацията е на английски език, но няма да имате проблеми.

Energy.eu