Цената на бензина в Армения

 

Актуалните цени на бензина в Армения. Сайтът предлага и версия на английски език, която е значително по-лесно разбираема от арменската :). 
Цената на бензина в Армения може да бъде представена в местната валута - драм (AMD) или в американски долари (USD).