Цената на бензина в Грузия
Taripebi
Актуалните цени на бензина в Грузия за всички вериги бензиностанции. Информацията за цените на бензина е на английски език.*

*Всички цени са в грузински лари (GEL)

1 Georgian lari (GEL) ≈ 0.40 GBP 0.60 USD 0.50 EUR
ХОТЕЛИ В ГРУЗИЯ