Цената на бензина в Хърватска


Ina.hr                               Цените на бензина и горивата предлагани от хърватската Industrija Nafte d.d. (безоловен, дизел, автогаз, и т.н.т.). Цените се актуализират ежедневно*

Poslovnjak.net                 Друг сайт, който предлага цените на бензина и горивата в Хърватска с промените на цените в проценти.*
 
*И двете страници са на Хърватски а цените на горивата са в хърватски куни HRK
1 USD ок. 6 HRK; 1 GBP ок. 10 HRK; 1 EUR ок. 8 HRK